Vuosikokous sekä jalostuspäivä 24.2.2019

Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry:n
Sääntömääräinen vuosikokous sekä jalostuspäivä

Jalostuspäivän aiheena lancashire heelerin terve rakenne ja liikunta

TERVETULOA osallistumaan Suomen Lancashire Heeler –yhdistyksen
sääntömääräiseen vuosikokoukseen sekä jalostuspäivään.

Aika: sunnuntai 24. helmikuuta 2019
Paikka: Koirakoulu Taitoa Tassuihin TOKO-halli, Ruosilantie 10, 00390 Helsinki

Ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella 16.2. mennessä >>

Päivän aikataulu:

kello 9.30 Aamukahvi, yhdistyksen tarjoamat kokouskahvit
10.00 SLHY ry. vuosikokous
12.00 Heelerin terve rakenne ja liikunta, teoria ja käytäntö, ulkomuototuomari Päivi Eerola

Osanottajiksi toivotaan myös heelereitä, ainakin yksi nelijalkainen
kahta kaksijalkaista kohti. Jos mahdollista, varaa kumimatto koiralle
mukaan.

Jalostuspäivä on Suomen lancashire heeler ry:n jäsenille ilmainen, osanottomaksu
ei-jäseniltä 25 e. Jalostuapäivien osanottajille tarjolla kahvia/teetä sekä suolaista ja makeaa purtavaa omakustannushintaa.

HUOM: Ennen vuosikokouksen alkua tarkastetaan kokousedustajien äänioikeus ja
valtakirjat, jotka tulee toimittaa paikalle 15 min ennen kokouksen alkua. Yhdistyksen
kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää
yhdenjäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta.

Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry
Vuosikokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuodelta 2018 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan vuodelle 2019 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruus

8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

10. Valitaan edustajat Suomen Seurakoirayhdistys ry:n ja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n kokouksiin

11. Käsitellään hallituksen ehdotus yhdistyksen uusiksi tuomarijäseniksi12. Käsitellään ehdotus hallituksen ja toimihenkilöiden matkakorvauksista vuodelle 2019

 • Ehdotetaan, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten matkakorvaus hallituksen
  kokouksista sekä jalostustoimikunnan jäsenten matkakorvaus toimikunnan kokouksista
  v. 2019 on 0,16 €/km. Matkakorvauksen yläraja on 60,00 € / henkilö / kokous.
  Matkakorvausta ei makseta sähköisistä kokouksista. Kimppakyytejä tulee suosia
  mahdollisuuksien mukaan.
 • Ehdotetaan, että yhdistyksen toimihenkilöille ja tapahtumien järjestäjille voidaan
  maksaa matkakorvaus 0,16 €/km yhdistyksen tapahtumien järjestelyihin liittyvistä
  matkoista. Matkakorvauksen yläraja on 100,00 € / henkilö / tapahtuma. Yhdistyksen
  hallitus käsittelee kunkin korvauksen tapauskohtaisesti, ja kunkin henkilön tulee itse
  anoa matkakorvaukset hallitukselta 1 kk kuluessa tapahtuma-ajankohdasta.

13. Käsitellään muut asiat sekä esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

 • Vuoden heeleri 2018 –palkitseminen
 • Vuoden aktiivi 2018 –palkitseminen

14. Kokouksen päättäminen