Medlemskap

Medlemsinfo

Medlemsavgiften 2017

  • Årsmedlem 25 €
  • Ungdomsmedlem (under 18 år) 25 €
  • Familjemedlem 10 €
  • Ständig medlem 250 €
  • Av uppfödare anmäld valpköparmedlem 10 €
  • Anslutningsavgift 10 €

OBS! Anslutningsavgiften bör också betalas ifall medlemskapet av någon anledning har avbrutits.

Gamla medlemmar

Medlemsavgiften betalas till föreningens konto. Genom att betala din medlemsavgift inom utsatt tid säkrar du att ditt medlemskap är i kraft, din rösträtt på föreningens medlemsmöten och din rätt till medlemsförmåner.

Nya medlemmar

Då du ansluter dig som medlem, fyll ALLTID i blanketten för medlemsansökan och betala medlems- och anslutningsavgiften till föreningens konto. I meddelanderutan på betalningskvittot skriver du: medlemmens namn och året. OBS! Anteckna arkiverinskoden från betalningskvittot, och bifoga den sedan i blanketten för medlemsansökan.

Godkännande av medlem

Föreningens styrelse godkänner nya medlemmar. Medlemsavgiften täcker det påbörjade året.

Medlemsförmåner

  • tidningen Heeler Harrastajat, 4 nummer/år
  • annonser i tidningen Heeler Harrastajat för medlemspris
  • rätt att till medlemspris deltaga i evenemang som arrangerats av föreningen
  • rådgivning