MH-luonnekuvaustulokset

Eva S

Mitä on MH-luonnekuvaus?
MH-luonnekuvauksessa koira käy läpi kymmenen eri testiosiota, jossa kuvataan koiran 31 eri käyttäytymisreaktiota. Luonnekuvauksen aikana kaksi kuvaajaa tarkastelevat koiran luonteenominaisuuksia kuten leikkisyyttä, pelkoa, saalisviettiä ja sosiaalisuutta.

Millä roduilla on osallistumisoikeus?
Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään 18 kuukauden ikäisiä.

Mikä on kuvauksen tarkoitus?
MH:n tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta.
Yksittäisen koiran MH kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuina.

Miten kuvaukseen pääsee?
Eri puolilla Suomea järjestettävien MH-luonnekuvausten ilmoittautumistiedot löytyvät Palveluskoiraliiton sivuilla olevasta koekalenterista.

HEELEREIDEN MH LUONNEKUVAUSTULOKSET KAUTTA-AIKOJEN
118 kpl / päivitetty 15.2.2018

MH LUONNEKUVAUKSEN OSA-ALUEET
josta ilmenee testitulosten selitykset, kuvaustulokset (määrät ja prosentit punaisella), yleisin tulos alleviivattuna sekä rodun ihannetulos lihavoituna  (jalostuksen tavoiteohjelma JTO 2017-2021).

Taulukossa huomioitu 86 heelerin tulokset.