Kokouskutsu: Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry:n ylimääräinen kokous

TERVETULOA osallistumaan Suomen Lancashire Heeler -yhdistyksen ylimääräiseen yleiskokoukseen.

Aika: sunnuntai 1. heinäkuuta 2018 klo 10.00
Paikka: Anjalan Nuorisokeskus, Ankkapurhantie 15, 46910 Anjala

Ennen kokouksen alkua tarkastetaan kokousedustajien äänioikeus ja valtakirjat, jotka tulee toimittaa paikalle15 min ennen kokouksen alkua. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää yhden jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta.

Esityslista

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa voivat toimia ääntenlaskijoina
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään vuodelta 2017 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Käsitellään muut asiat sekä esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää
  8. Kokouksen päättäminen