Yhdistyksen uusi hallitus ja jalostustoimikunta nimetty

Suomen Lancashire heeler -yhdistyksen vuosikokous pidettiin lauantaina 24.2.2018 Lohjalla ja samalla yhdistykselle nimettiin uusi hallitus sekä jalostustoimikunta.

Hallitus

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin alkaneelle toimintavuodelle Lasse Myllylä. Hallituksessa jatkavat kaksivuotiskauttaan Julia Vanhapaasto, Miia Suomi ja Virpi Kokkila, joka valittiin myös varapuheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Soile Sainio, Jenni Turtiainen ja Jutta Kuusivaara. Hallituksen toisena varajäsenenä jatkaa Maija Summa ja uutena tehtävään valittiin Jone Järvi. Soile Sainio ottaa yhdistyksen sihteerin tehtävän hoitaakseen ja Jutta Kuusivaara nimettiin jäsensihteeriksi. Yhdistyksen rahastonhoitajana jatkaa Piia Aho.

Koko hallitus kiittää luottamuksesta aktiivista yleiskokousta! Kiitos kuluneesta kaudesta nyt hallitustyön päättäneille Marketta Lähdekorvelle, Piia Aholle, Pekka Hahdolle, Heli Varviolle sekä varajäsen Tiina Siimekselälle!

Kuvassa vasemmalta: Maija Summa, Piia Aho, Jutta Kuusivaara, Jone Järvi, Miia Suomi, Lasse Myllylä, Julia Vanhapaasto, Soile Sainio ja Virpi Kokkila. Kuvasta puuttui Jenni Turtiainen.

Jalostustoimikunta

Vuosikokouksen jälkeen hallitus hyväksyi myös uuden jalostustoimikunnan kokoonpanon. Toimikunnan puheenjohtajan tehtävän ottaa hallituksen edellinen puheenjohtaja Marketta Lähdekorpi. Edellisestä jalostustoimikunnasta mukaan jäävät Kirsi Kotisaari, joka valittiin myös varapuheenjohtajaksi, Heta Hassel sekä Anne Tanskanen. Uusina toimijoina mukaan saatiin myös hallituksessa istuva Julia Vanhapaasto, Sanna Samio-Karine sekä Mari Halme, joka toimii myös jalostustoimikunnan sihteerinä.

Kiitos jalostustoimikunnalle ennen vuosikokousta järjestetystä mielenkiintoisesta jalostuspäivästä! Kiitos myös jalostustoimikunnassa edellisellä kaudella toimineille Tiina Hynniselle ja Sarita Keppolalle!

Ylärivi vasemmalta: Julia Vanhapaasto, Heta Hassel, Kirsi Kotisaari. Alarivi vasemmalta: Marketta Lähdekorpi, Mari Halme, Sanna Samio-Karine. Kuvasta puuttui Anne Tanskanen